Українська енергетична біржа стала членом Асоціації Європейських Енергетичних Бірж (Association of European Energy Exchanges, Europex). 18 жовтня було прийняте рішення про прийняття УЕБ до членів Europex, реєстрація членства відбудеться в червні 2020 року, про це йдеться в повідомленні Europex.

Europex є професійною організацією, що представляє інтереси біржових оптових ринків: електроенергії, газу та торгівлі квотами парникових газів. Асоціація фокусується на розробці європейської нормативно-правової бази для оптової торгівлі енергоносіями та надає дискусійний майданчик на європейському рівні. Членами Europex є провідні світові фінансові організації, включаючи EEX, ICE Endex, Nasdaq Commodities, Nord Pool, Pegas CEGH, Powernext.

Вступ до Europex стане для УЕБ важливим етапом, що сприятиме більшому наближенню біржової торгівлі енергоносіями в Україні до європейський стандартів, налагодженню міжнародного співробітництва з енергетичними товарними біржами Європи і підвищить розуміння законодавства та інших документів, що регулюють товарно-сировинні ринки Європейського Союзу.

Голова Біржового комітету УЕБ Олексій Дубовський зазначив: "УЕБ організовує біржову торгівлю в Україні, впроваджуючи європейські практики і правила на енергетичних ринках, членство в Europex дасть можливість доступу до ринкової інформації, участь в робочих групах розширить співпрацю з європейськими енергетичними біржами, підвищить міжнародне визнання Української енергетичної біржі на європейському ринку. Це закономірний крок на шляху розвитку УЕБ, що досягла значних результатів зі становлення внутрішнього організованого ринку та прагне розвиватися до рівня провідних бірж Європи та світу".

Українська енергетична біржа є провідною біржею в Україні, що займається організацією і проведенням біржових торгів природним газом, нафтопродуктами, LPG, нафтою та газовим конденсатом, вугіллям та електроенергією. УЕБ реалізує завдання по створенню прозорого механізму формування справедливих цін на енергоносії. Біржа створена в березні 2010 року. На біржі зареєстровано понад 900 компаній-учасників, значна кількість яких забезпечує високу ліквідність, репрезентативність ринкових цін і котирувань.