Природний газ, : 1000 тис.м.куб./8330.00 грн.    Природний газ (ресурс жовтня 2017 р.), 19.09.2017: 2450 тис.м.куб./8345.92 грн. (+53,34 грн./+0,64%)    Природний газ (ресурс вересня 2017 р.), 19.09.2017: 650 тис.м.куб./8180.00 грн. (+960,00 грн./+13,30%)    Природний газ (ресурс серпня 2017 р.), 06.09.2017: 104.301 тис.м.куб./7640.82 грн. (+830,32 грн./+12,19%)    Бензин А-95 - EXW, автотранспорт, 19.09.2017: 60 т/30200.00 грн. (+100,00 грн./+0,33%)    Бензин А-95 - EXW, автотранспорт, 19.09.2017: 60 т/30200.00 грн. (+100,00 грн./+0,33%)    Бензин А-95 - EXW, залізниця, 21.09.2017: 55 т/30000.00 грн.    Бензин А-95 - EXW, залізниця, 21.09.2017: 55 т/30000.00 грн.    Бензин А-92 - EXW, автотранспорт, 21.09.2017: 30 т/29100.00 грн. (-100,00 грн./-0,34%)    Бензин А-92 - EXW, автотранспорт, 21.09.2017: 30 т/29100.00 грн. (-100,00 грн./-0,34%)    Бензин А-92 - EXW, залізниця, 19.09.2017: 110 т/29010.00 грн. (+10,00 грн./+0,03%)    Бензин А-92 - EXW, залізниця, 19.09.2017: 110 т/29010.00 грн. (+10,00 грн./+0,03%)    Бензин А-80 - EXW, автотранспорт, 08.06.2017: 15 т/26000.00 грн. (-200,00 грн./-0,76%)    Бензин А-80 - EXW, автотранспорт, 08.06.2017: 15 т/26000.00 грн. (-200,00 грн./-0,76%)    Бензин А-80 - EXW, залізниця, 18.05.2017: 55 т/25700.00 грн. (+200,00 грн./+0,78%)    Бензин А-80 - EXW, залізниця, 18.05.2017: 55 т/25700.00 грн. (+200,00 грн./+0,78%)    Паливо дизельне — EXW, автотранспорт, 12.09.2017: 390 т/22403.85 грн. (+3,85 грн./+0,02%)    Паливо дизельне — EXW, автотранспорт, 12.09.2017: 390 т/22403.85 грн. (+3,85 грн./+0,02%)    Паливо дизельне — EXW, залізниця, 19.09.2017: 840 т/22650.00 грн. (+107,00 грн./+0,47%)    Паливо дизельне — EXW, залізниця, 19.09.2017: 840 т/22650.00 грн. (+107,00 грн./+0,47%)    Газ скраплений СПБТ — EXW, автотранспорт, 20.09.2017: 660 т/17490.97 грн. (-5284,33 грн./-23,20%)    Газ скраплений СПБТ — FCA, автотранспорт, 29.08.2017: 220 т/27500.00 грн. (+12614,29 грн./+84,74%)    Газ скраплений СПБТ — EXW, залізниця, 07.12.2016: 350 т/18600.00 грн. (-589,55 грн./-3,07%)    Газ скраплений СПБТ — FCA, зілізниця, 05.05.2017: 480 т/17075.00 грн. (+275,00 грн./+1,64%)    Газ скраплений СПБТ — EXW Яблунівське ВПГ Управління з переробки газу та газового конденсату, 08.08.2017: 1400 т/19790.00 грн. (+2582,75 грн./+15,01%)    Газ скраплений СПБТ — EXW Тимофіївська УПВВ ГПУ «Полтавагазвидобування», 20.09.2017: 240 т/17305.67 грн. (-6161,96 грн./-26,26%)    Газ скраплений СПБТ — EXW Юліївський ЦВНГК ГПУ «Шебелинкагазвидобування», 20.09.2017: 420 т/17596.86 грн. (-4914,70 грн./-21,83%)    Газ скраплений ПБА — EXW, автотранспорт, 20.09.2017: 3040 т/17646.88 грн. (-5824,25 грн./-24,81%)    Газ скраплений ПБА — EXW, залізниця, 20.07.2016: 210 т/15352.53 грн. (+440,82 грн./+2,96%)    Газ скраплений ПБА — EXW Яблунівське ВПГ Управління з переробки газу та газового конденсату, 20.09.2017: 2120 т/17514.24 грн. (-5745,28 грн./-24,70%)    Газ скраплений ПБА — EXW ТЦСК «Базилівщина» Управління з переробки газу та газового конденсату, 20.09.2017: 920 т/17952.52 грн. (-6313,98 грн./-26,02%)    Газ скраплений БТ — EXW, автотранспорт, 08.08.2017: 1000 т/19580.81 грн. (+2929,79 грн./+17,60%)    Газ скраплений БТ — EXW Шебелинське ВПГКН Управління з переробки газу та газового конденсату, 08.08.2017: 1000 т/19580.81 грн. (+2929,79 грн./+17,60%)    Продукт високоароматизований установки каталітичного риформінгу — EXW, автотранспорт, 31.05.2016: 30 т/22200.00 грн. (+3100,00 грн./+16,23%)    Продукт високоароматизований установки каталітичного риформінгу — EXW, залізниця, 19.09.2017: 240 т/27550.00 грн. (+50,00 грн./+0,18%)    Дистилят вакуумний мастильний, залізниця, 07.02.2017: 360 т/12470.00 грн. (+670,00 грн./+5,68%)    Мазут м-100 - EXW, автотранспорт, 12.09.2017: 50 т/8250.00 грн. (-50,00 грн./-0,60%)    Мазут м-100 - EXW, залізниця, 14.09.2017: 240 т/8400.00 грн. (+204,00 грн./+2,49%)    Бітум нафтовий дистиляційний дорожний БНД 130/200 - EXW, автотранспорт, 18.07.2017: 60 т/9533.33 грн. (+204,76 грн./+2,19%)    Бітум нафтовий покрівельний БНП 40/180 - EXW, автотранспорт, 21.09.2017: 90 т/9200.00 грн. (-125,00 грн./-1,34%)    Пропелент вуглеводневий — EXW, автотранспорт, 16.08.2016: 10 т/18000.00 грн. (+4000,00 грн./+28,57%)    Розчинник нафтовий С5–50/170, залізницею, 18.10.2016: 275 т/19500.00 грн. (+1200,00 грн./+6,56%)   

Укр / Рус / Eng
КонтактиКар’єраМапа сайтуГлосарійЗовнішні посилання
 

Українська енергетична біржа – учасник системи «Prozorro.Продажі»:

Розрахунок вартості перевезення автотранспортом нафтопродуктів та скрапленого газу
Розсилка результатів торгів

Українська енергетична біржа є членом:

Європейської Бізнес Асоціації

Версія для друку

Про Навчальний центрНавчальний Центр на базі Української енергетичної біржі

Передумови:

Беручи до уваги сучасні світові тенденції розвитку товарних ринків, неможливо переоцінити важливість біржі як одного з основних суб'єктів у забезпеченні проведення торгівлі товарами різноманітних галузей виробництва. На сьогодні в Україні перехід від адміністративних та централізованих методів забезпечення торгівлі до ринкових умов, що забезпечують прозорість та рівність для всіх учасників ринку, а також інтеграція до світових торгівельних спільнот, диктують необхідність впровадження міжнародних ринкових стандартів організації торгівельних відносин на вітчизняному ринку.    

Враховуючи затвердження на найвищому державному рівні правових основ  функціонування та розвитку оптового ринку електричної енергії України, а також ринку нафтопродуктів, вугілля, газу, та інших суміжних продуктів енергетичної галузі, можна стверджувати, що в процесі їх реформування відбуватиметься перехід на біржову форму торгівлі. Як наслідок, постає гостра необхідність у створенні Навчального центру при Українській енергетичній біржі, який би став навчально-освітнім осередком, інформаційним каналом та методичною підтримкою потенційних учасників лібералізованих ринків енергетичної галузі, оскільки подібного досвіду вітчизняні спеціалісти енергетичної галузі не мають.

Мета:

Метою впровадження Навчального центру є забезпечення навчальними послугами потенційних учасників лібералізованих ринків енергетичної галузі; підготовка спеціалістів у сфері біржової торгівлі електроенергією та інших продуктів енергетичної галузі.

Завдання:

-          Підготовка кваліфікованого кадрового персоналу енергетичних компаній для забезпечення біржової торгівлі електроенергією та суміжними продуктами енергетичної галузі;

-          Підготовка спеціалістів біржових торгів з метою забезпечення брокерськими послугами учасників ринку електроенергії та суміжних продуктів енергетичної галузі;

-          Формування та розвиток інноваційного підходу до проведення біржових торгів на ринку електроенергії та суміжних продуктів енергетичної галузі, орієнтованого на передовий світовий досвід розвинених країн;

-          Сприяння ефективному співробітництву українських та іноземних гравців ринків енергетичної галузі, адаптації світового досвіду, а також подальшій інтеграції українського ринку до світових енергетичних спільнот.

Пріоритетні напрями діяльності:

-          Створення комунікаційної бази для учасників ринку енергетичної галузі та зацікавлених сторін для обміну інформацією між ними;

-          Організація та проведення навчальних семінарів, лекцій, конференцій, презентацій для підготовки кваліфікованого персоналу та ознайомлення зацікавлених сторін (в тому числі e-learning – система електронного навчання);

-          Надання членам Навчального центру консультаційної підтримки на запит та взаємний обмін інформацією;

-          Співробітництво з іноземними навчальними центрами та фахівцями енергетичного спрямування, обмін досвідом;

-          Популяризація та ознайомлення громадськості з новими лібералізованими та прозорими методами проведення торгівлі продуктами енергетичної галузі.

Всі посилання
 
©  ТБ «Українська енергетична біржа»
Біржова торгівля енергоресурсами
на українському ринку
01001, Україна, м. Київ, вул. Хрещатик, 44а, 4 пов.
Телефон: +38 (044) 35-35-735

Наші інформери
Наші банери