10 березня 2021 року відбулось засідання Аукціонного комітету з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами, на якому було погоджено зміни та доповнення до Регламенту організації та проведення електронного аукціону з продажу електричної енергії на Товарній біржі “Українська енергетична біржа”, що затверджені рішенням Біржового комітету Товарної біржі «Українська енергетична біржа» від 09.03.2021 р.

Зазначені зміни внесені з метою приведення окремих положень Регламенту у відповідність до діючої редакції Порядку проведення електронних аукціонів з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 червня 2019 р. № 499, в редакції з урахуванням змін, внесених постановою Кабінету Міністрів України від 03 березня 2021 р. № 182.

З тексту Регламенту виключено положення про проведення аукціонів у формі спеціальних сесій з продажу пакетів лотів за двосторонніми договорами.

Змінено період графіків продажу електроенергії. За графіком PEAK встановлено виконання з 08:00 до 20:00 в робочі дні, раніше було з 7:00 до 22:00. За графіком OFFPEAK — виконання з 00:00 до 08:00 та з 20:00 до 24:00 в робочі дні, а також з 00.00 до 24.00 у вихідні, раніше графік передбачав виконання з 00:00 до 07:00 та з 22:00 до 24:00 в робочі дні, а також з 00:00 до 24:00 у вихідні.

Також внесені зміни щодо часу підписання введених позицій кваліфікованим електронним підписом. Згідно зі змінами до Регламенту, введена в ПП БЕТС позиція на продаж, що не відноситься до аукціону у формі спеціальної сесії (ПСО), має бути підписана кваліфікованим електронним підписом не пізніше як за 48 годин до початку проведення аукціону. Після підписання її умови не можуть змінюватися, а стартова ціна або стартовий коефіцієнт по даній позиції фіксується для розрахунку гарантійного внеску.

"Рішення, прийняте Аукціонним комітетом, крім іншого, уніфікує положення Регламенту, в частині часових періодів графіків продажу пікового та поза пікового навантаження з такими ж типами графіків продажу на РДН та ВДР, це спрощує учасникам ринку розрахунок закупівель електроенергії на майбутні періоди. Також, рішенням Біржового комітету УЕБ внесено зміни до Регламенту по комерційній секції, у зв’язку з чим, відтепер графіки продажу пікового та поза пікового навантаження мають однакові часові періоди на РДН, ВДР та РДД (спеціалізована та комерційна секції УЕБ) — зазначив Генеральний директор УЕБ Олександр Коваленко.