6 травня 2021 року відбулось засідання Аукціонного комітету з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами, на якому було погоджено, затверджені рішенням Біржового комітету Товарної біржі «Українська енергетична біржа» від 27.04.2021 р., зміни та доповнення до Регламенту організації та проведення електронного аукціону з продажу електричної енергії на Товарній біржі “Українська енергетична біржа”. Зазначені зміни регламентують процедуру функціонування загального рахунку та використання його учасниками аукціонів за напрямком Електрична енергія.


Функціонал Загального рахунку дозволяє учасникам брати участь в аукціонах без втрати часу на "перекидання" коштів з одних торгів на інші за допомогою листа, а також легко та швидко поповнювати і виводити кошти з Загального рахунку. Заявки учасника допускаються до аукціону автоматично в межах наявної суми гарантійного внеску на Загальному рахунку.

Загальний рахунок одночасно використовується учасниками аукціонів під час організації та проведення аукціонів, як в спеціалізованій секції, так і в комерційній секції, крім виробників електричної енергії - державних підприємств, а також господарських товариств, частка держави у статутному капіталі яких становить 50 відсотків та більше, що регламентується п. 6 частини другої статті 66 Закону України «Про ринок електричної енергії».

Відповідно до рішення Аукціонного комітету використання Загального рахунку буде доступно з дня наступного за днем, протягом якого не було ініційовано електронних аукціонів, про що додатково буде повідомлено на сайті Біржі.

"Українська енергетична біржа постійно працює над удосконаленням торгових продуктів для максимальної зручності та ефективності роботи учасників під час процесу торгів. Впровадження загального рахунку відкриває для учасників ринку електроенергії можливість самостійно керувати своїми гарантійними внесками, що дозволяє швидко та безпечно укладати угоди" — зазначив Генеральний директор УЕБ Олександр Коваленко.

Відеоінструкція загального рахунку