На електронний аукціон представлені позиції на продаж:

  • ВП "Енергоатом-Трейдинг" ДП "НАЕК "Енергоатом"

АУКЦІОННИЙ БЮЛЕТЕНЬ


Електронні аукціони з продажу електричної енергії проводяться в Програмному продукті "Біржова електронна торгова система" (ПП БЕТС) у версії "Electric Power" відповідно до Регламенту організації та проведення електронного аукціону з продажу електричної енергії на товарній біржі – Товариство з обмеженою відповідальністю "Українська енергетична біржа" (далі – Регламент), Порядку проведення електронних аукціонів з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами (далі – Порядок), затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 5 червня 2019 р. № 499.

До участі в аукціоні у формі спеціальної сесії з продажу пакетів лотів допускаються учасники аукціону – покупці, що відповідають вимогам, визначеним пунктом 50 Порядку і Регламентом, та пройшли відповідну реєстрацію на ТОВ "УЕБ".

Учасники ринку електричної енергії, що планують в статусі покупців брати участь в аукціонах у формі спеціальної сесії з продажу пакетів лотів, на підтвердження відповідності вимогам, визначеним пунктом 50 Порядку, не пізніше, ніж за 24 години до початку такого аукціону, додатково (разово) надають Організатору аукціону:

  • *довідку (складену в довільній формі та підписану уповноваженої особою покупця) щодо структури власності покупця, в тому числі щодо відповідності критеріям, визначеним в абзаці третьому та/або четвертому пункту 50 Порядку
  • *копію ліцензії на провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів залізничним транспортом, завіреної ліцензіатом, який відповідає вимогам, визначеним абзацом другим пункту 50 Порядку

*У разі, якщо відбулися зміни у визначених документах, наданих учасником ринку електричної енергії, такий покупець зобов’язаний надати Організатору аукціону оновлені документи та/або інформацію протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту виникнення таких змін.

Учаснику, що бажає прийняти участь в електронному аукціоні, необхідно до початку аукціону, або безпосередньо під час періоду торгів, подати заявку на участь в аукціоні по обраним позиціям та забезпечити на момент подачі такої заявки наявність на загальному рахунку в ПП БЕТС (Electric Power) необхідної для участі в торгах суми гарантійного внеску, відповідно до поданої таким учасником заявки з розрахунку від стартової ціни та покриття комісійного збору.

Заявки учасника допускаються до аукціону автоматично в межах наявної суми гарантійного внеску на Загальному рахунку.

Перерахування учасниками аукціонів гарантійного внеску на поточний рахунок Біржі здійснюється з призначенням платежу: «#EPBETS Поповнення гарантійних коштів для участі в торгах від __.__.2021 р.» за наступними реквізитами: рахунок № UA403004650000026003302394670 в АТ «Ощадбанк», код ЄДРПОУ 37027819.

Увага! У разі некоректного введення ключового значення в тексті призначення платежу, відповідна сума не буде зарахована на Загальний рахунок в ПП БЕТС (Electric Power), а буде повернута як помилково перераховані кошти на поточний рахунок учасника аукціону за письмовою заявою від учасника аукціону за підписом керівника, або іншої уповноваженої особи такого учасника аукціону, та печаткою (у разі її наявності), переданою будь-яким зручним способом (факсимільним зв’язком, електронною поштою тощо) з подальшим надсиланням оригіналу поштою. Ключове значення в тексті призначення платежу складається з символу хештегу (символ «#») та абревіатури латинськими заголовними літерами EPBETS, що вводяться без пропусків - #EPBETS.

Електронний аукціон проходить з 9 години 00 хвилин до 10 години 00 хвилин 30.09.2021 року. Якщо станом на 10 годину 00 хвилин по якійсь з позицій торги ще тривають, то електронний аукціон продовжується до завершення торгів по останньому з лотів/пакету з об’єднаних лотів, по якому відбуваються електронні торги.

Крок аукціону становить 1 (одна) гривня за 1МВт•г.


Додаткову інформацію можна отримати за телефоном: +38 (044) 35-700-70, або надіславши листа-заявку у довільній формі на e-mail: application@ueex.com.ua.