На електронні біржові торги представлені позиції:

 • ТОВ "СМАРТ ЕНЕРДЖІ"
 • ТОВ "ЦЕНТРЕНЕРДЖИ"
 • ТОВ "ТД СКФ"
 • ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України"

БІРЖОВИЙ БЮЛЕТЕНЬ


Електронні біржові торги за напрямком природний газ проводяться в Програмному продукті "Біржова електронна торгова система" (ПП БЕТС) відповідно до Правил біржової торгівлі на ТБ "Українська енергетична біржа" та Регламенту проведення електронних біржових торгів на ТБ "Українська енергетична біржа".

Брати участь в електронних біржових торгах можуть юридичні особи та фізичні особи-підприємці, що мають таке право згідно з чинним законодавством України, набувши статусу непостійного члена біржі.

Членам Біржі, що бажають прийняти участь в електронних біржових торгах, необхідно до 10 години 00 хвилин 30.10.2019 року подати заявки на купівлю/продаж та до 10 години 00 хвилин 30.10.2019 року внести гарантійний внесок у розмірі 3 (трьох) відсотків від загального обсягу закупівлі/продажу, згідно рахунку сформованого в ПП БЕТС.

По позиції №1

Для підтвердження благонадійності до початку торгів потрібно надати на пошту sales@smart-energy.com.ua наступні документи:

 1. Документ, що підтверджує реєстрацію (Виписка з ЄДРПОУ).
 2. Статут.
 3. Рішення про призначення керівника (один з наступних документів:
  • протокол (рішення) загальних зборів учасників (акціонерів, засновника);
  • протокол (рішення) наглядової ради).
 4. Наказ про вступ Керівника на посаду.
 5. Документи на керівника:
  1. Копія паспорта;
  2. Копія ідентифікаційного коду.
 6. Довідка з банку про відкриття рахунку.
 7. Довіреність на представника (У разі наявності іншої особи, а ніж директор, яка має право підписувати документи від імені юр.особи, потрібно надати довіреність на таку особу разом з копією її паспорта).
 8. Інші документи (ліцензія, дозвіл, атестат, сертифікат тощо). За наявності у юр. особи подаються наступні документи:
  • ліцензія на заняття певним видом господарської діяльності;
  • дозвіл на виконання певних видів робіт.
 9. (Банківські) Реквізити (Довідка в довільній формі із зазначенням реквізитів:
  1. найменування (повне та скорочене);
  2. ідентифікаційний код (код ЄДРПОУ);
  3. адреса місцезнаходження (юридична адреса);
  4. адреса для листування (фактична адреса);
  5. банківські реквізити (назва банку, МФО банку, поточних рахунок) (вказується обов’язково);
  6. прізвище, ім’я та по-батькові Директора, а також назва документа на підставі якого він діє (статут, положення, довіреність тощо);
  7. Система оподаткування).
 10. Баланс за останнє півріччя (звіт про фінансовий стан та фінансові результати).
 11. Довідка з про відсутність заборгованості перед бюджетом (довідка про відсутність заборгованності з податків, зборів та платежів, що контролюются органами ДФС).

Зразок ДОГОВОРУ.

Вимоги до скан-копій: скан-копії кожного документа робити одним окремим файлом (наприклад: статут 20 сторінок одним файлом, виписка 2 сторінки одним файлом і т.д.), формат pdf, розмір файлу не повинен перевищувати 2мб.

Документи для проходження акредитації направляти на sales@smart-energy.com.ua обов’язково з поміткою по якому продукту аккредитуєтесь і контактними даними для зворотного зв’язку.

По позиції №7

Для підтвердження благонадійності не пізніше, ніж за 1 робочий день до дня торгів, потрібно надіслати на електронну пошту ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" c@naftogazpostach.com заповнений та підписаний кваліфікованим електронним підписом уповноваженої посадової особи учасника біржових торгів, з електронною печаткою (за наявності) Опитувальник Контрагента - юридичної особи та Структуру власності (форми додаються), а також надати завірені кваліфікованим електронним підписом та електронною печаткою (за наявності) інформацію або скан-копії наступних документів:

 • Статут або опис з кодом доступу до Статуту та/або копія іншого установчого документа (якщо учасник торгів працює на підставі іншого установчого документа).
 • Документ, який підтверджує повноваження керівника (протокол, наказ).
 • Довіреність (якщо договір буде укладатись представником за довіреністю).
 • Протокол повноважного органу Товариства на погодження укладання правочину, який перевищує повноваження підписанта.
 • Баланс (на останню звітну дату для ТОВ та ТДВ, річний – для АТ) або довідка про вартість чистих активів для ТОВ та ТДВ чи вартість активів - для АТ.
 • Свідоцтво (витяг) платника ПДВ (для платників ПДВ) або інформація про присвоєний Індивідуальний податковий номер.
 • Свідоцтво (витяг) платника єдиного податку (для платників єдиного податку) або інформація про групу платників єдиного податку та розмір єдиного податку.
 • Інформація про реквізити банківського рахунку.
 • Інформація про присвоєний ЕІС-код типу "Х".
 • Інформація про контактних осіб з питань укладання, підписання та виконання договору.

Торгова сесія проходить з 11 години 00 хвилин до 13 години 00 хвилин 30.10.2019 року. Якщо станом на 13 годину 00 хвилин по якійсь з позицій торги ще тривають, то торгова сесія продовжується до завершення торгів по останньому з лотів/пакету з об’єднаних лотів, по якому відбуваються електронні торги.

Крок ціни - 12 грн.


Додаткову інформацію можна отримати за телефоном: (044) 35-35-735, або надіславши листа-заявку у довільній формі на e-mail: application@ueex.com.ua.