На електронні біржові торги представлені позиції:

 • ТОВ "Крафт Енерджи"
 • ТОВ "ЦЕНТРЕНЕРДЖИ"
 • ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України"
 • Спільне Підприємство "Полтавська газонафтова компанія"
 • ТОВ "ТД СКФ"
 • ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг"
 • ТОВ "ТЕХ ПРОМ ГАЗ"
 • ТОВ "ДЕ Трейдинг"
 • ТОВ "УКРАЇНСЬКА БУРОВА КОМПАНІЯ"

БІРЖОВИЙ БЮЛЕТЕНЬ


Електронні біржові торги за напрямком природний газ проводяться в Програмному продукті "Біржова електронна торгова система" (ПП БЕТС) відповідно до Правил біржової торгівлі на ТБ "Українська енергетична біржа" та Регламенту проведення електронних біржових торгів на ТБ "Українська енергетична біржа".

Брати участь в електронних біржових торгах можуть юридичні особи та фізичні особи-підприємці, що мають таке право згідно з чинним законодавством України, набувши статусу непостійного члена біржі.

Членам Біржі, що бажають прийняти участь в електронних біржових торгах, необхідно до 13 години 00 хвилин 19.11.2019 року подати заявки на купівлю/продаж та до 13 години 00 хвилин 19.11.2019 року внести гарантійний внесок у розмірі 3 (трьох) відсотків від загального обсягу закупівлі/продажу, згідно рахунку сформованого в ПП БЕТС.

По позиції №6

Для підтвердження благонадійності не пізніше, ніж за 1 робочий день до дня торгів, потрібно надіслати на електронну пошту ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" c@naftogazpostach.com заповнений та підписаний кваліфікованим електронним підписом уповноваженої посадової особи учасника біржових торгів, з електронною печаткою (за наявності) Опитувальник Контрагента - юридичної особи та Структуру власності (форми додаються), а також надати завірені кваліфікованим електронним підписом та електронною печаткою (за наявності) інформацію або скан-копії наступних документів:

 • Статут або опис з кодом доступу до Статуту та/або копія іншого установчого документа (якщо учасник торгів працює на підставі іншого установчого документа).
 • Документ, який підтверджує повноваження керівника (протокол, наказ).
 • Довіреність (якщо договір буде укладатись представником за довіреністю).
 • Протокол повноважного органу Товариства на погодження укладання правочину, який перевищує повноваження підписанта.
 • Баланс (на останню звітну дату для ТОВ та ТДВ, річний – для АТ) або довідка про вартість чистих активів для ТОВ та ТДВ чи вартість активів - для АТ.
 • Свідоцтво (витяг) платника ПДВ (для платників ПДВ) або інформація про присвоєний Індивідуальний податковий номер.
 • Свідоцтво (витяг) платника єдиного податку (для платників єдиного податку) або інформація про групу платників єдиного податку та розмір єдиного податку.
 • Інформація про реквізити банківського рахунку.
 • Інформація про присвоєний ЕІС-код типу "Х".
 • Інформація про контактних осіб з питань укладання, підписання та виконання договору.

По позиціях №11 і №12

Для підтвердження благонадійності не пізніше, ніж за 1 робочий день до дня торгів, потрібно надати на електронну пошту ngt@naftogaztrading.com.ua заповнений, завірений підписом, належним чином уповноваженої посадової особи учасника біржових торгів, з печаткою (за наявності) Опитувальник Контрагента - юридичної особи з подальшим пересиланням його на паперовому носії поштою з описом вкладення за адресою: 04116, м. Київ, вул. Шолуденка, 1.

Опитувальник Контрагента

Відповідно до пункту 7.15. Регламенту проведення електронних біржових торгів на Товарній біржі "Українська енергетична біржа" (нова редакція), ТБ "УЕБ" доводить до відома інформацію про застосування інших умов ніж передбачено розділом 7 Регламенту: Щодо порядку повернення гарантійних внесків за результатами біржових торгів з продажу та купівлі природного газу за напрямком "Природний газ", що виставляється на продаж або на купівлю ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг" (Витяг з Протоколу Біржового комітету ТБ "УЕБ" № 567 від 10 липня 2019 року)

По позиціях №14 і №15

Для перевірки потенційного Контрагента не пізніше, ніж за 2 робочих дня до дня торгів, потрібно надати на електронну пошту M.Rosul@detrading.energy заповнену, завірену підписом належним чином уповноваженої посадової особи учасника біржових торгів, з печаткою (за наявності) Анкета Контрагента - юридичної особи з подальшим надсиланням її на паперовому носії поштою з описом вкладення за адресою: м. Київ, вул. Предславинська, 34-A.

Контактна особа від ТОВ "ДЕ Трейдинг"
Михайло Росул
M.Rosul@detrading.energy

Торгова сесія проходить з 14 години 00 хвилин до 16 години 00 хвилин 19.11.2019 року. Якщо станом на 16 годину 00 хвилин по якійсь з позицій торги ще тривають, то торгова сесія продовжується до завершення торгів по останньому з лотів/пакету з об’єднаних лотів, по якому відбуваються електронні торги.

Крок ціни - 12 грн.


Додаткову інформацію можна отримати за телефоном: (044) 35-35-735, або надіславши листа-заявку у довільній формі на e-mail: application@ueex.com.ua.