На електронний аукціон представлені позиції на продаж пакетів по 100 лотів за довгостроковими двосторонніми договорами:

  • ВП "Енергоатом-Трейдинг" ДП "НАЕК "Енергоатом"

АУКЦІОННИЙ БЮЛЕТЕНЬ


Електронні аукціони з продажу електричної енергії проводяться в Програмному продукті "Біржова електронна торгова система" (ПП БЕТС) у версії "Electric Power" відповідно до Регламенту організації та проведення електронного аукціону з продажу електричної енергії на Товарній біржі "Українська енергетична біржа", Постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку проведення електронних аукціонів з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами та Порядку відбору організаторів електронних аукціонів з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами".

До участі у аукціоні допускаються учасники аукціону - продавці та покупці, які пройшли відповідну реєстрацію ТБ "Українська енергетична біржа".

У спеціальних сесіях з продажу пакетів лотів беруть участь покупці, які придбають електричну енергію виключно для власного споживання, частка електроенергії в собівартості продукції яких становить не менше 30 відсотків.

Для підтвердження відповідності покупців брати участь у спеціальній сесії з продажу пакетів лотів потенційні покупці надають Організатору аукціону:

  1. довідку про обсяги фактичного споживання електричної енергії за аналогічний період минулого року, що відповідає періоду відпуску/відбору електричної енергії, підтверджену оператором системи передачі або відповідним оператором системи розподілу; при цьому сумарний обсяг електричної енергії, що придбавається покупцем, не може перевищувати 90 відсотків обсягу його споживання за аналогічний період минулого року;
  2. довідку про частку електричної енергії в структурі собівартості готової товарної продукції підприємства за останній звітний рік, видану незалежною аудиторською компанією.

Учасники, що зареєстровані для участі в електронних аукціонах з продажу електричної енергії на ТБ "Українська енергетична біржа", повинні до 13 години 00 хвилин 18.06.2020 року подати до ПП БЕТС заявку на участь в аукціоні та забезпечити перерахування гарантійного внеску на поточний рахунок ТБ "Українська енергетична біржа", відкритий в уповноваженому банку на підставі та згідно зі сформованими в ПП БЕТС відповідними рахунками. До аукціону допускаються учасники в межах суми гарантійного внеску, зарахованої на поточний рахунок ТБ "Українська енергетична біржа" до моменту початку періоду торгів - 15 години 00 хвилин 18.06.2020 року.

Електронний аукціон проходить з 15 години 00 хвилин до 16 години 00 хвилин 18.06.2020 року. Якщо станом на 16 годину 00 хвилин по якійсь з позицій торги ще тривають, то електронний аукціон продовжується до завершення торгів по останньому з лотів/пакету з об’єднаних лотів, по якому відбуваються електронні торги.

Крок аукціону становить 1 (одна) гривня за 1МВт/г.

Додаткову інформацію можна отримати за телефоном: (044) 35-35-735, або надіславши листа-заявку у довільній формі на e-mail: [email protected].