Українська енергетична біржа спростовує інформацію щодо непрозорості аукціонів з продажу електроенергії та щодо невідповідності біржовим стандартам ЄС


З огляду на те, що останніми днями в ЗМІ з’явилися заяви відносно проведення Українською енергетичною біржею (УЕБ) аукціонів з продажу електроенергії державними виробниками, Українська енергетична біржа оприлюднює свою офіційну заяву в додатку для завантаження.

Разом з тим, зазначаємо наступне.

Українська енергетична біржа (УЕБ) проводить аукціони з продажу електроенергії державними виробниками виключно у відповідності до Порядку, затвердженого Постановою КМУ від 5 червня 2019 р. № 499. Право проводити такі аукціони, УЕБ отримала на підставі прозорого конкурсного відбору проведеного Міненерго за критеріями, затвердженими КМУ. Аукціонний комітет, що очолюється Міністром енергетики або його заступником має всі повноваження для контролю та зміни умов та регламенту проведення аукціонів. Таким чином, проведення аукціонів з продажу електроенергії повністю контролюється державою і Міністерством енергетики, зокрема.

За час проведення аукціонів, УЕБ було впроваджено ряд технічних рішень, напрямлених на вдосконалення механізмів торгів та забезпечення потреб учасників ринку для ефективної роботи ринку електроенергії. Не було зафіксовано скарг та нарікань на Українську енергетичну біржу щодо порушення Порядку чи регламенту проведення аукціонів. Натомість 174 учасника ринку виразили УЕБ подяку та надали рекомендації.

Українська енергетична біржа була обрана Секретаріатом Енергетичного Співтовариства, як біржа в Україні, що здатна забезпечити імплементацію вимог ЄС для організації конкурентної біржової торгівлі. Відповідно, між Секретаріатом Енергетичного Співтовариства, ЄБРР, Міністерством енергетики та УЕБ було підписано Меморандум метою якого є забезпечення розвитку УЕБ відповідно до європейських стандартів. До складу «Advisory Board» УЕБ увійшли представники підписантів меморандуму та ведеться активна робота з повного переходу УЕБ на стандарти роботи бірж ЄС, забезпечення клірингу, відповідної організаційної структури та кращих технологій. Укладені відповідні договори з провідними європейськими консультантами та вендорами, до роботи залучаються кращі експерти з європейських енергетичних бірж. УЕБ співпрацює з провідними світовими біржами та кліринговими центрами.

УЕБ є членом Асоціації Європейських Енергетичних Бірж Europex, що включає 29 енергетичних бірж та фокусується на розробках європейської нормативної бази для оптової торгівлі енергоресурсами та відновлювальною енергетикою.

В Україні вже створено законодавство, відповідно до стандартів ЄС, що регулює діяльність товарних бірж. Відповідно до Закону України 738-IX від 19.06.2020 діяльність товарних бірж підлягає ліцензуванню та встановлюються жорсткі вимоги до діяльності бірж з боку НКЦПФР.

УЕБ підкреслює свою відкритість та готовність до діалогу з усіма органами влади, готовність працювати за кращими правилами та практиками ЄС, дякує за довіру європейським партнерам та своїм 1200 учасникам, декларує свої подальші наміри працювати над встановленням конкурентного та прозорого ринку енергоресурсів України.