За результатами засідання Аукціонного комітету з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами на аукціонах, що відбулось 04 лютого 2021 року, прийнято рішення щодо внесення змін до Регламенту організації та проведення електронного аукціону з продажу електричної енергії на Товарній біржі «Українська енергетична біржа», а саме:

  1. Приведено положення Регламенту у відповідність до прийнятої постанови Кабінету Міністрів України від 28.10.2020 № 1002 «Про внесення змін до Порядку проведення електронних аукціонів з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами», - в частині проведення електронних аукціонів з продажу електричної енергії, виробленої з альтернативних джерел.
  2. З метою удосконалення механізму організації та проведення електронних аукціонів з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами, пункт 6.7. Регламенту викладено в новій редакції, відповідно до якої продавець зазначає в позиції кількість лотів, яка не може перевищувати 20 відсотків від загальної кількості лотів, що виставлені продавцем у такій позиції, але в будь-якому випадку не більше 50 лотів.

Також, відповідно до вимог Порядку проведення електронних аукціонів з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами прийнято рішення, яким затверджено графік проведення електронних аукціонів купівлі-продажу електричної енергії на 2021 рік.