Аукціон відбудеться 26 червня 2018 року о 14:00 год. за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 55.


АУКЦІОННИЙ БЮЛЕТЕНЬ З ПРОДАЖУ СКРАПЛЕНОГО ГАЗУ ДЛЯ ПОТРЕБ НАСЕЛЕННЯ У ФОРМІ ТОРГІВ "З ГОЛОСУ"


Суб’єкти господарювання, які бажають приймати участь в спеціалізованих аукціонах в якості покупців, повинні укласти з ТБ "Українська енергетична біржа" договори про організацію та проведення спеціалізованих аукціонів у формі торгів "з голосу" з продажу скрапленого газу для потреб населення та надати пакет документів.

Покупці для участі в аукціоні сплачують гарантійний внесок в розмірі 5 % від вартості заявленого обсягу закупівлі на один з рахунків ТБ "Українська енергетична біржа", та подають на біржу аукціонну документацію:

1) заявку на участь в аукціоні за встановленою Аукціонним комітетом формою із зазначенням лотів;

2) завірену банком копію платіжного доручення, що підтверджує сплату гарантійного внеску;

3) документ, що посвідчує уповноважену особу покупця та його повноваження (довіреність встановленого зразка та завірена копія 1, 2, 3, 11 (12) сторінок паспорта уповноваженої особи);

Обсяг товару, зазначений у заявці на участь в аукціоні, не може бути меншим, ніж розмір одного лота.

Рахунки для сплати гарантійних внесків:

1) № 26006500211904 в ПАТ «Креді Агріколь Банк», код банку 300614, код ЄДРПОУ 37027819;

2) № 26001010105760 в ПАТ «Вернум Банк», код банку 380689, код ЄДРПОУ 37027819

Призначення платежу: "Гарантійний внесок для участі в спеціалізованому аукціоні з продажу скрапленого газу № ______ "____" _______ 201___р., без ПДВ".

Прийом заявок та документів проводиться за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 44а, оф. 8 та закінчується 25 червня 2018 року о 18.00 год.

Кожний покупець може направити для участі в аукціоні не більше двох уповноважених осіб.

Учасники аукціону зобов’язані дотримуватись Регламенту організації та проведення спеціалізованих аукціонів у формі торгів "з голосу" з продажу скрапленого газу для потреб населення на Товарній біржі "Українська енергетична біржа".

Додаткову інформацію можна отримати за місцезнаходженням ТБ "Українська енергетична біржа": м. Київ, вул. Хрещатик, 44а, оф. 8, тел.: +38 (044) 35-35-735, е-mail: auction@ueex.com.ua.

Режим роботи біржі: з 09.00 до 18.00 год., суб. та нед. – вихідні.