Аукціон відбудеться 27 листопада 2018 року о 14:00 год. за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 55.


УВАГА! ЗМІНИВСЯ РАХУНОК ДЛЯ СПЛАТИ ГАРАНТІЙНИХ ВНЕСКІВ.

АУКЦІОННИЙ БЮЛЕТЕНЬ З ПРОДАЖУ СКРАПЛЕНОГО ГАЗУ ДЛЯ ПОТРЕБ НАСЕЛЕННЯ У ФОРМІ ТОРГІВ "З ГОЛОСУ"


Суб’єкти господарювання, які бажають приймати участь в спеціалізованих аукціонах в якості покупців, повинні укласти з ТБ "Українська енергетична біржа" договори про організацію та проведення спеціалізованих аукціонів у формі торгів "з голосу" з продажу скрапленого газу для потреб населення та надати пакет документів.

Покупці для участі в аукціоні сплачують гарантійний внесок в розмірі 5 % від вартості заявленого обсягу закупівлі на один з рахунків ТБ "Українська енергетична біржа", та подають на біржу аукціонну документацію:

1) заявку на участь в аукціоні за встановленою Аукціонним комітетом формою із зазначенням лотів, відомостей про область, для задоволення потреб населення якої планується придбати скраплений газ, та інформації щодо залишків нереалізованого населенню скрапленого газу, придбаного на попередніх спеціалізованих аукціонах, станом на дату подання заявки на участь у спеціалізованому аукціоні;

2) завірену банком копію платіжного доручення, що підтверджує сплату гарантійного внеску;

3) документ, що посвідчує уповноважену особу покупця та його повноваження (довіреність встановленого зразка та завірена копія 1, 2, 3, 11 (12) сторінок паспорта уповноваженої особи);

Обсяг товару, зазначений у заявці на участь в аукціоні, не може бути меншим, ніж розмір одного лота.

Рахунки для сплати гарантійних внесків:

1) № 26006500211904 в ПАТ «Креді Агріколь Банк», код банку 300614, код ЄДРПОУ 37027819;

2) № 26000000429001 в АТ "Банк Авангард", код банку 380946, код ЄДРПОУ 37027819.

Призначення платежу: "Гарантійний внесок для участі в спеціалізованому аукціоні з продажу скрапленого газу № ______ "____" _______ 201___р., без ПДВ".

Прийом заявок та документів проводиться за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 44а, оф. 8 та закінчується 26 листопада 2018 року о 18.00 год.

Кожний покупець може направити для участі в аукціоні не більше двох уповноважених осіб.

Учасники аукціону зобов’язані дотримуватись Регламенту організації та проведення спеціалізованих аукціонів у формі торгів "з голосу" з продажу скрапленого газу для потреб населення на Товарній біржі "Українська енергетична біржа".

Додаткову інформацію можна отримати за місцезнаходженням ТБ "Українська енергетична біржа": м. Київ, вул. Хрещатик, 44а, оф. 8, тел.: +38 (044) 35-35-735, е-mail: auction@ueex.com.ua.

Режим роботи біржі: з 09.00 до 18.00 год., суб. та нед. – вихідні.