ТБ "Українська енергетична біржа" отримала атестати відповідності системи технічного захисту інформації від Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації. Атестати засвідчують, що інформаційні системи УЕБ пройшли експертизу на відповідність вимогам, що регламентують заходи захисту інформаційних систем, в тому числі до розміщення фізичної інфраструктури на території України.

Отримані атестати підтверджують належний рівень захисту торгових систем УЕБ, зокрема:

Відповідна система захисту інформації передбачає неможливість порушення цілісності та режиму доступу до інформації, забезпечує захист від розголошення, витоку і несанкціонованого доступу.

"УЕБ приділяє значну увагу розвитку IT систем, оскільки від цього прямо залежить рівень захисту та якість проведення біржових операцій. Отримання атестатів КСЗІ є підтвердженням надійного та стабільного функціонування інформаційних систем УЕБ, а це запорука безпечного та зручного процесу ведення торгів для учасників біржі." — зазначив Генеральний директор УЕБ Олександр Коваленко.