5 березня 2021 року відбулось засідання Аукціонного комітету з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами, на якому було погоджено, затверджені рішенням Біржового комітету Товарної біржі «Українська енергетична біржа» від 04.03.2021 р., зміни та доповнення до Регламенту організації та проведення електронного аукціону з продажу електричної енергії на Товарній біржі “Українська енергетична біржа”. Зазначені зміни внесені з метою приведення окремих положень Регламенту у відповідність до рекомендації Антимонопольного комітету України від 04.02.2021 № 1-рк та регламентують процес прийняття зустрічних пропозицій покупців у ПП БЕТС для забезпечення дотримання продавцем принципу економічної доцільності та гарантії рівних умов для придбання електроенергії учасниками аукціонів.

Згідно погоджених змін, ранжування отриманих зустрічних пропозицій ПП БЕТС здійснюється в порядку унеможливлення прийняття продавцем зустрічної пропозиції, запропонована ціна якої є меншою за ціну за 1 Мвт г, визначену в зустрічній пропозиції іншого покупця. В разі надходження зустрічних пропозицій, запропоновані ціни за 1 МВт г за якими є однаковими ПП БЕТС здійснює ранжування зустрічних пропозицій за часом їх надходження. У такому разі перевагу має зустрічна пропозиція, що надійшла раніше. Під час аукціону продавець аналізує умови зустрічної пропозиції, визначеної ПП БЕТС найкращою, відповідно до цих змін, та приймає та приймає рішення про доцільність її прийняття. У разі прийняття пропозиції починається відлік часу очікування кращої пропозиції, протягом якого інші покупці мають змогу покращити поточну ціну за 1 МВт г на один або більше кроків аукціону задля зайняття лідируючого положення по скоригованому лоту (чи пакету лотів).

"Сьогоднішнє рішення, прийняте Аукціонним комітетом, дозволить гарантувати учасникам ринку можливість закупити електроенергію навіть невеликими лотами. Загалом це сприятиме збільшенню кількості учасників аукціонів, потенційних покупців та інтенсивності конкуренції між учасниками, що матиме позитивний вплив на формування ринкових цін. Українська енергетична біржа оперативно здійснює технічне впровадження рішень Аукціонного комітету та відповідально ставиться до забезпечення засад, в частині дотримання принципів добросовісної конкуренції та рівних умов для учасників ринку" — зазначив Генеральний директор УЕБ Олександр Коваленко.